ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΚΗΣ Α.Α.Ε –ΟΤΑ

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος (Ε.Δ.Π) LEADER της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Α.Ε – ΟΤΑ συνεδρίασε  και ενημερώθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης για τις προτάσεις που κατατέθηκαν κατά την 2η προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος LEADER. Συγκεκριμένα ενημερώθηκε επί της αξιολόγησης που αφορά τα στοιχεία επιλεξιμότητας (1η φάση) για 20 συνολικά προτάσεις που κατατέθηκαν στην ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε από τους Ο.Τ.Α α΄& β βαθμού και από Ν.Π.Ι.Δ (συλλόγους) συνολικού ποσού 979.607 ευρώ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε