Δελτίο Τύπου: Υπογραφή της σύμβασης του έργου:Ε.Ο. Ν.Μοναστήρι-Καρδίτσα,τμήμα Ν.Μοναστήρι-όρια Ν.Καρδίτσας-Αποπεράτωση

Δελτίο Τύπου: Υπογραφή της σύμβασης του έργου:Ε.Ο. Ν.Μοναστήρι-Καρδίτσα,τμήμα Ν.Μοναστήρι-όρια Ν.Καρδίτσας-Αποπεράτωση

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε