Δελτίο Τύπου: Υπογραφή και ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου: Λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση ΧΥΤΑ Λιβαδειάς

Δελτίο Τύπου: Υπογραφή και ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου: Λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση ΧΥΤΑ Λιβαδειάς

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε