Προκήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς 2014 στην Π.Ε. Βοιωτίας»

Πατήστε εδώ για να δείτε το έγγραφο