Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας: Κοινοποίηση Γνωστοποίησης Λειτουργίας του φορέα με την επωνυμία “ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΛΩΝΗΣ” για τη δραστηριότητα παραγωγής ελαιολάδου.

1223492.002-1