Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας: Κοινοποίηση Γνωστοποίησης Λειτουργίας της μονάδας Κατεργασίας και Επικάλυψης Μετάλλων ιδιοκτησίας του φορέα με την επωνυμία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΕ με Δτ ANVSTEELAE.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ANV STEEL AE 2021_signed