Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας: Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής δραστηριότητας ιδιοκτησίας ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

z__notifybusiness_22-notifybusiness_1268988.000