Χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις κατολισθήσεις της 4ης έως 7ης Απριλίου 2020 σε περιοχές της Κοινότητας Οξυλίθου του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου

Ψ96Λ465ΧΘΞ-4ΥΑ(1)