Χάρτης Πρόβλεψης πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (Κατηγορίας 4) – Λήψη μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας – Δελτίο τύπου – Πολύ αυξημένη ετοιμότητα