Χάρτης Πρόβλεψης πολύ Υψηλού Κινδύνου Πυρκαγιάς (Κατηγορίας 4) – Λήψη Μέτρων για την Παρασκευή 29-07-2022 στην Π.Ε.Βοιωτίας

ΔΤ ΧΑΡΤΗΣ 4 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ _.(ΑΚΡΙΒΕΣ)(5)

 

 

ΕΚΤΑΚΤΑ- ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ (ΧΑΡΤΗΣ 4) - 28 -7- 2022._