Χάρτης Πρόβλεψης πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (Κατηγορίας 4) για την Παρασκευή 29/7/2022 – Λήψη μέτρων – Δελτίο Τύπου – Πολύ αυξημένη ετοιμότητα στην Π.Ε.Φωκίδας

politiki prostasia pe fokidas

 

Χάρτης Πρόβλεψης Πολύ Υψηλού Κινδύνου Πυρκαϊάς (Κατηγορία 4) για την Παρασκευή 29-07-2022(1)