Χάρτης πρόβλεψης πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (Κατηγορίας 4) για την Δευτέρα 2/8/2021 στην Π.Ε.Φθιώτιδας – Λήψη μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας – Πολύ αυξημένη ετοιμότητα