Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 31-01-2013 αριθ. πρακτικού 4 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 31-01-2013 αριθ. πρακτικού 4 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 25-01-2013 αριθ. πρακτικού 3 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 25-01-2013 αριθ. πρακτικού 3 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 23-01-2013 αριθ. πρακτικού 2 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 23-01-2013 αριθ. πρακτικού 2 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Oρθή Επανάληψη 22-1-2013: Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 27-12-2012 αριθ. πρακτικού 44 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Oρθή Επανάληψη 22-1-2013: Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 27-12-2012 αριθ. πρακτικού 44 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 14-1-2013 αριθ. πρακτικού 1 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 14-1-2013 αριθ. πρακτικού 1 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Ορθή Επανάληψη 3-1-2013-Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 20-12-2012 αριθ. πρακτικού 43 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ορθή Επανάληψη 3-1-2013-Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 20-12-2012 αριθ. πρακτικού 43 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 27-12-2012 αριθ. πρακτικού 44 της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 27-12-2012 αριθ. πρακτικού 44 της Οικονομικής Επιτροπής

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο