Αριθμός Πρακτικού 12, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 24ης Απριλίου 2014, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΙ0Ε7ΛΗ-Σ6Ρ-signed

Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 12ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- Αριθμός Πρακτικού 10, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Απριλίου 2014, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΙΗΜ7ΛΗ-9ΡΣ-signed

Αριθμός Πρακτικού 10, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Απριλίου 2014, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΙΗ27ΛΗ-ΒΦΨ-signed

Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 10ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

Αριθμός Πρακτικού 9, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 31ης Μαρτίου 2014, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΙΗΦ7ΛΗ-59Δ-signed

Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 9ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.