Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη τροποποίηση της υπ. αρ. 144504/18.11.2005 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Οδικός άξονας Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) τμήμα Λαμία – Μακρυχώρι» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ως προς τον οριστικό σχεδιασμό της χάραξης στο οδικό τμήμα από Χ.Θ. 14+500 έως Χ.Θ.24+500 και τον Α/Κ Λαμίας στο Νομό Φθιώτιδας , σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

ΜΠΕ-ΟΔΙΚΟΣ-ΑΞΟΝΑΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ-ΕΛΛΑΔΑΣ-Ε65-ΛΑΜΙΑ-ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ-ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Συμπληρωματική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά στον Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) στην περιοχή Μαρτίνου, στο τμήμα Κάστρο – Τραγάνα του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Πρόσκληση των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Φάκελος Ανανέωσης – Τροποποίησης της αρ. 4898/216787/14-11-2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου : «Σταθμός Βάσης Ξηράς, κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE με κωδικό ‘’1002372 ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ’’» του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Φάκελος Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15MW της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΗΛΙΑΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.», στην θέση ΄΄Πλαγιά-Ψήλωμα΄΄ του Δήμου Τανάγρας στο Ν. Βοιωτίας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βιομηχανίας παραγωγής χρωμάτων, βερνικιών και συναφών προϊόντων και παραγωγής / συσκευασίας βιοκτόνων προϊόντων της ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. (με δ.τ. NOBELLACK ΑΕ) στη θέση «Ντάμπαση» ΔΕ Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

ΜΠΕ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ”ΙΩΑΝΝΗ ΝΤΑΝΤΗ”-ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΙΩΝ -ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ _ΕΥΒΟΙΑ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο