Αριθμός Πρακτικού 6/2018, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 15ης Οκτωβρίου 2018, της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-2018

Πρόσκληση στην 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 15-10-2018, στην Λαμία

6η 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2018 (1)
2 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2018

5ο Πρακτικό Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

5ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-2018

Πρόσκληση στην 5η/2018 συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ-1
5η 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &ΚΟΙΝ-1

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 4ης/2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2018

4ο Πρακτικό, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της συνεδρίασης της 17ης Ιουλίου 2018, της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

4ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-2018

Πρόσκληση στην 4η/2018 συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

4η 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &ΚΟΙΝ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

3ο Πρακτικό, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της συνεδρίασης της 18ης Ιουνίου 2018, της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-2018

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 3ης/2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2018