ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΕ Ευβοίας: 1ο Τακτικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων στη Βαμβακοκαλλιέργεια

1 δελτιο γεωργ.προειδοποιησεων 2019

Δελτίο Τύπου 1ης Διαβροχής για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς

ΔΕΛΤΙ Ο ΤΥΠΟΥ 1ης Διαβροχής_Δάκος Ελιάς-1

Δελτίο Τύπου Π.Ε.Βοιωτίας: Σύσκεψη για την καταπολέμηση του Δάκου στα ελαιοπερίβολα Βοιωτίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΣΥΣΚΕΨΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 5-07-2019

Ανάκληση Απόφασης έγκρισης πράξης – Απένταξη νέου γεωργού δικαιούχου ενίσχυσης από το Υπόμετρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

5η Τροποποίηση της αρ.592/23-1-2019 Απόφασης  «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπόμετρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020»

5η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης υπομέτρου 6.3

Ορισμός αξιολογητών αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.3-1

ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

62ΓΞ7ΛΗ-ΣΝΛ_ΣΟΧ2.2019