ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ορισμός μελών Γνωμοδοτικών Επιτροπών και Αξιολογητών για την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπομέτρου 4.1 “Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΓΝΩΔΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

4η Τροποποίηση της αρ. 592/23-1-2019 απόφασης «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»

4η τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης Υπομέτρου 6.3

ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019)

66ΨΙ7ΛΗ-ΞΧΤ_ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ(ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ)
78ΠΗ7ΛΗ-9Λ4_ΤΕ ΤΕΧΝ.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
ΩΜΠ77ΛΗ-ΙΧΒ_ΤΕ ΤΕΧΝ.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
ΩΦΙΟ7ΛΗ-614_ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1.2019
Ψ18Ψ7ΛΗ-ΒΩΠ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1.2019

Καταπολέμηση κουνουπιών μέσω της εφαρμογής Kounoops

Δελτίο τύπου kounoops ΜΑΙΟΣ 2019-2

3η Τροποποίηση της αρ. 592/23-1-2019 απόφασης 1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020

3η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης Υπομέτρου 6.3

Ανακλήσεις Αποφάσεων Έγκρισης Πράξης- Απένταξη Νέου Γεωργού δικαιούχων ενίσχυσης της 2ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020

1η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ-1
2η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 

Πρόγραμμα εμβολιασμού αλεπούδων κατά της λύσσας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΥΣΣΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΜΑΙΟΣ 2019-2