ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Φθιώτιδας: Δακοκτονία-Διαβροχή Οκτωβρίου 2017

Δακοκτονία-Δελτίο Τύπου-Διαβροχή Οκτωβρίου 2017

Μέχρι τις 7 Οκτωβρίου οι δηλώσεις επιθυμίας των ενδιαφερομένων για ένταξη εκτάσεων στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης που θα εκπονηθούν

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον  Ν. 4351/2015 «Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 164) και την αριθ. 1058/71977/03.07.2017 (ΦΕΚ 2331 Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’)»,θα πρέπει να εκπονηθούν  Διαχειριστικά Σχεδία Βόσκησης (ΔΣΒ)

Με τα ΔΣΒ σκοπός είναι να αντιμετωπιστεί η έλλειψη διαχείρισης, που αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με τη βιωσιμότητα των βοσκήσιμων γαιών της χώρας, καθώς και η μη ορθολογική βοσκοφόρτωση, είτε με την υποβόσκηση εκτάσεων είτε με την υπερβόσκηση άλλων. Συχνά παρατηρούνται τεχνηέντως ελλείψεις βοσκήσιμων γαιών παρόλο που υπάρχουν διαθέσιμες ιδιωτικές εκτάσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται έστω και εποχιακά για βοσκή χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στην εκάστοτε κατανομή.

Μέσω της διαδικασίας μακροχρόνιας παραχώρησης των βοσκήσιμων γαιών και διαχωρισμού αυτών σε λιβαδικές μονάδες σύμφωνα με την νέα νομοθεσία, θα γίνεται ορθολογική χρήση όλων των εν δυνάμει εκτάσεων που είναι δυνατόν να βοσκηθούν ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς με στόχο τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητάς τους, προς όφελος των κτηνοτρόφων και κατ’ επέκταση της οικονομίας, του φυσικού περιβάλλοντος και της διατήρησης της φυσιογνωμίας του τοπίου.

Τέλος, σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4351/2015 «Η βοσκή εντός των βοσκήσιμων γαιών ασκείται επί τη βάση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης της περιοχής» και όπως αναφέρεται στο άρθρο 2, παρ. 3 της παραπάνω απόφασης «Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην κυριότητα των οποίων βρίσκονται βοσκήσιμες γαίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3208/2003 όπως ισχύει και τις διατάξεις του Π.Δ. 258/1985 «Δημοτικό και Κοινοτικό Κτηματολόγιο» (ΦΕΚ Α΄ 99) όπως ισχύει, δηλώνουν στην αρμόδια Περιφέρεια την επιθυμία τους οι εκτάσεις αυτές να συμπεριληφθούν στα Δ.Σ.Β. που θα εκπονηθούν, με αίτησή τους το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας.»

Για τους παραπάνω λόγους όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εμπίπτουν στις διατάξεις του ως άνω άρθρου της ως άνω απόφασης (π.χ. ιδιώτες κάτοχοι βοσκήσιμων γαιών, Δήμοι της χώρας), θα πρέπει να απευθυνθούν στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερ. Ενοτήτων προκειμένου το αργότερο μέχρι 07.10.2017 να δηλώσουν την επιθυμία ένταξης των εκτάσεων τους στα ΔΣΒ που θα εκπονηθούν. Το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό ειδικά στην περίπτωση που οι εκτάσεις αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων στο πλαίσιο της τρέχουσας ΚΑΠ.

 

 Ο Αντιπεριφερειάρχης

  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

    Κωνσταντινος Αποστολόπουλος

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΑΞΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΑ ΔΣΒ

Παρέμβαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας, Φανής Παπαθωμά, για την προσβολή βαμβακοκαλλιεργειών από πράσινο σκουλήκι

 

Η Π. Ε. Βοιωτίας λαμβάνοντας υπόψη το έντονο πρόβλημα που προέκυψε κατά την φετινή καλλιεργητική περίοδο στην καλλιέργεια βάμβακος , λόγω γενικευμένης προσβολής από πράσινο σκουλήκι , απέστειλε σχετικό υπόμνημα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον ΟΠΕΚΕΠΕ , τονίζοντας ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την βαμβακοκαλλιέργεια, λόγω της αναμενόμενης μειωμένης παραγωγής η οποία δεν θα ξεπερνά σε πολλές περιπτώσεις το όριο των 231 κιλών ανά στρέμμα , το οποίο απαιτείται για την λήψη της.

Εισηγείται να γίνουν  από πλευράς τους οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να μειωθεί ή ελάχιστη απόδοση των 231 κιλών ανά στρέμμα που ισχύει για την λήψη της συνδεδεμένης οικονομικής ενίσχυσης , προκειμένου να προστατευθεί το εισόδημα των αγροτών και η καλλιέργεια βάμβακος.

Η Αντιπεριφερειάρχης, Φανή Παπαθωμά, τόνισε: «στην περίοδο που διανύουμε και με το κόστος ζωής να είναι υψηλό, θεωρούμε απαραίτητο να καταβληθεί κάθε προσπάθεια από το Υπουργείο ώστε να μη χαθεί η συνδεδεμένη.

Οι αγρότες πρέπει να έχουν και αύριο».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΒΑΜΒΑΚΙ 8-09-2017

 

ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: 3ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

«Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2017, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠ.Α.Α.T»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31/8/2017

3ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε) ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

3ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

2o Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της Π.Ε. Φθιώτιδας

2ο ΔΓΠ ΒΑΜΒΑΚΙ 2017_ΠΕ Φθιώτιδας