ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

5η Τροποποίηση της αρ.592/23-1-2019 Απόφασης  «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπόμετρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020»

5η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης υπομέτρου 6.3

Ορισμός αξιολογητών αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.3-1

ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

62ΓΞ7ΛΗ-ΣΝΛ_ΣΟΧ2.2019

Ανανεώσεις αδειών αλιευτικών σκαφών επαγγελματικής αλιείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΔΕΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2019

1o Δελτίο Γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της Π.Ε. Φθιώτιδας

1ο ΔΓΠ_ΒΑΜΒΑΚΙ 2019_ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, 11.6.2019s

Ορισμός μελών Γνωμοδοτικών Επιτροπών και Αξιολογητών για την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπομέτρου 4.1 “Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΓΝΩΔΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

4η Τροποποίηση της αρ. 592/23-1-2019 απόφασης «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»

4η τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης Υπομέτρου 6.3