ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Πρόσκληση της Δράσης 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας» του ΠΑΑ 2014-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ

4η Τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020

4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ

Δελτίο Τύπου 1ης Διαβροχής Λοκρίδας για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1ης Διαβροχής ΛΟΚΡΙΔΑ

ΠΕ Ευβοίας: 1ο Τακτικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων στη Βαμβακοκαλλιέργεια

1 δελτιο γεωργ.προειδοποιησεων 2019

Δελτίο Τύπου 1ης Διαβροχής για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς

ΔΕΛΤΙ Ο ΤΥΠΟΥ 1ης Διαβροχής_Δάκος Ελιάς-1

Δελτίο Τύπου Π.Ε.Βοιωτίας: Σύσκεψη για την καταπολέμηση του Δάκου στα ελαιοπερίβολα Βοιωτίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΣΥΣΚΕΨΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 5-07-2019

Ανάκληση Απόφασης έγκρισης πράξης – Απένταξη νέου γεωργού δικαιούχου ενίσχυσης από το Υπόμετρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ