ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Πρόγραμμα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στην Π.Ε.Βοιωτίας

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ -ΚΩΠΑΙΔΑ 21-03-2019

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.02 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» του ΠΑΑ 2014-2020

1η τροποποίηση Πρόσκλησης Ελαιώνα Άμφισσας Μάρτιος 2019

ΠΕ Ευβοίας: Ζημιές που προκαλεί το ζιζανιοκτόνο ROYND UP, με δραστική ουσία Glyphosate σε αμπελώνες και ελαιώνες

ΖΗΜΙΕΣ GLYPHOSATE 2019

ΠΕ Ευβοίας: Ψεκασμοί-Ανθοφορία Φυτών και Μέλισσες

ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ 57273.3314

1η Τροποποίηση της αρ. 160/9-1-2019 (ΦΕΚ 18/Β/2019) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020.

1η Τροποποίηση της αρ 160_9-1-2019-ΥΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.3 Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

1ης τροποποίηση της Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.3 του ΠΑΑ 2014-2020

1η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.3

ΠΕ Ευβοίας: Ανακοίνωση Τύπου – Υποβολή Αιτήσεων για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων, περιόδου 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ