ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Πρόγραμμα ψεκασμών για τα κουνουπια την εβδομάδα 3 – 7 Αυγούστου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ 3 - 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020-1

2ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας,στη βαμβακοκαλλιέργεια της ΠΕ Φθιώτιδας

2ο -ΔΓΠ-ΒΑΜΒΑΚΙ 2020- ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ_31-7-2020

Πρόγραμμα ψεκασμών για τα κουνούπια την εβδομάδα 20 – 24 Ιουλίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ 20-24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Δελτίο τύπου_ 2ης Γενικής Διαβροχής _ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 2020

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ 2ης Διαβροχής

Πρόγραμμα ψεκασμών για τα κουνούπια την εβδομάδα 13 – 17 Ιουλίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ 13-17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Δ/νση Αγροτικής και Αλιευτικής πολιτικής Π.Στ.Ε.: Επικαιροποίηση απόφασης αποτελεσμάτων αξιολόγησης

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αποφάσεις Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠ. 4.1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

 

4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠ. 4.1 - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ