ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Δελτίο Τύπου-Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΚΙΝΔΥΝΟΣ_ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Δελτίο Τύπου για τον ιό του Δυτικού Νείλου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΟΣ ΔΥΤ ΝΕΙΛ αυγουστος

Π.Ε.Φθιώτιδας: Έναρξη 1ης διαβροχής Προγράμματος Δακοκτονίας 2018

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ1ης Διαβροχής

3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Μέτρου 9 του ΠΑΑ 2014-2020

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις”, Δράση 4.1.1 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης” και Δράση 4.1.3 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος” (ΦΕΚ 4543 Β΄).

5η Τροποποίησης Πρόσκλησης

2ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για το βαμβάκι στην Π.Ε.Φθιώτιδας

2ο -ΔΓΠ-ΒΑΜΒΑΚΙ 2018- ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ_26-7-2018s

1η τροποποίηση της πρόσκλησης του Υπομέτρου 5.1 του ΠΑΑ 2014-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 5.1 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-2