ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Πρόσκληση της Δράσης 4.1.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020

Πρόσκληση Δράση 4.1.2

Πε Εύβοιας: Δελτίο Τύπου-Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΕ Ευβοίας: Ανακοίνωση – Έναρξη του Πανεπιστημίου Αλιείας Μικρής Κλίμακας του 2021 (“SSF University”) για τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα

Έναρξη του Πανεπιστημίου Αλιείας Μικρής Κλίμακας του 2021

Ανακοίνωση για τη μεταστέγαση της Υπηρεσίας Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε.Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΟΚ ΠΕ ΦΘ.ΔΑΣ 23.4.2021

Δελτίο Τύπου: Συνάντηση εργασίας ερευνητικής ομάδας GenRecords

Δελτίο τύπου GenRecords ΧΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ (1)

 

Poster GenRecords

 

Δελτίο τύπου 12μηνών

 

Δελτίο Τύπου: Υπομέτρο 6.1-Νέοι Γεωργοί

ΔΤ Υπομέτρο 6.1 Νέοι Γεωργοί 090421

3η Πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1

Δημοσιοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση των ΦΠΓΣ (Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών)

63745_1365_20210330_eiserx_ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Π.Ε.Φθιώτιδας: Κοινοποίηση Έκθεσης Επιθεώρησης – ΔΕΛΤΑ ΑΕΒΕ ΤΡΟΦΙΜΑ Μ.ΑΕ-ΚΑΔ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΧΥΜΩΝ ΥΠΟ ΨΥΞΗ-ΨΥΓΕΙΑ-ΒΙΠΕ (ΟΤ8)

ΕΕ-Φ.14.1528_21--ΔΕΛΤΑ Μ.ΑΕ--ΚΑΔ--ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΧΥΜΩΝ ΥΠΟ ΨΥΞΗ-ΨΥΓΕΙΑ--ΒΙΠΕ-ΟΤ8-signed

Προδημοσίευση – κείμενο διαβούλευσης – 3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 20210305125813_4