ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Οδηγός εφαρμογής της εναλλακτικής καταπολέμησης ζιζανίων στους ορυζώνες

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Νέα παράταση υποβολής των Σχεδίων Βελτίωσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΧΕΔ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-1

Τροποποίηση πρόσκλησης των σχεδίων βελτίωσης

Τροποποιητική της πρόσκλησης για τα Σχέδια Βελτίωσης-1

Πρόγραμμα εμβολιασμού άγριων ζώων κατά της λύσσας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ προγραμμα ΛΥΣΣΑΣ 2018

Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων του Μέτρου 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες».

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το καθεστώς «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» που εντάσσεται στο μέτρο 5.1 του ΠΑΑ 2014-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΛΓΑ