ΜΠΕ φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 29 ΜW της εταιρείας΄΄ GREEN REPOWER MIKE ΄΄ στη θέση << KΑΝΑΠΙΤΣΑ >>του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας,(ΠΕΤ: 2110647829)

GREENF REPOWER καναπιτσα ΦΩΚΙΔΑ ΑΕ.