Αριθμός Πρακτικού 9, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 14ης Ιουλίου 2021 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

9ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2021