Αριθμός Πρακτικού 7, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 27ης Μαίου 2021 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

7o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2021α -