Αριθμός Πρακτικού 44, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 27ης Νοεμβρίου 2017, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 44, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 27ης Νοεμβρίου 2017

Σχολιάστε