Αριθμός Πρακτικού 35, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Δεκεμβρίου 2015, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

7Ο6Γ7ΛΗ-05Ψ

Σχολιάστε