Αριθμός Πρακτικού 34, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 30ης Νοεμβρίου 2015, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΛΜΘ7ΛΗ-68Ο

Σχολιάστε