Αριθμός Πρακτικού 31, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 9ης Νοεμβρίου 2015, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

64ΞΓ7ΛΗ-ΞΟΔ

Σχολιάστε