3ο Πρακτικό, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της συνεδρίασης της 18ης Ιουνίου 2018, της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-2018

Σχολιάστε