Αριθμός Πρακτικού 3, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις 3ης Φεβρουαρίου 2015, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΣΝ57ΛΗ-ΟΥ6

Σχολιάστε