Αριθμός Πρακτικού 28, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Αυγούστου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

9ΒΝΞ7ΛΗ-Ψ1Ζ