Αριθμός Πρακτικού 26, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις 2ης Δεκεμβρίου 2014, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΑ3Ι7ΛΗ-ΚΕΜ