Αριθμός Πρακτικού 24, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 6ης Αυγούστου 2013, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΛΩΕ7ΛΗ-12Ψ-signed