Αριθμός Πρακτικού 21, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 31ης Αυγούστου 2015, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΦΩΒ7ΛΗ-ΗΞΟ

Σχολιάστε