Αριθμός Πρακτικού 20, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 27ης Ιουνίου 2013, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΛ467ΛΗ-ΟΤΩ-signed