Αριθμός Πρακτικού 2, της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Σχολιάστε