Αριθμός Πρακτικού 2, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 20ης Ιανουαρίου 2014, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΙΨΕ7ΛΗ-ΑΙΘ-signed