Αριθμός Πρακτικού 1, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 22ης Ιανουαρίου 2021,της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

1o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2021-