Αριθμός Πρακτικού 19, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 16ης Ιουλίου 2014, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΖΩΠ7ΛΗ-ΧΕΜ

Σχολιάστε