Αριθμός Πρακτικού 16, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 16ης Ιουνίου 2014, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΘΝ67ΛΗ-33Ο(1)