Αριθμός Πρακτικού 14, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 2ας Ιουνίου 2015, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Β8ΝΨ7ΛΗ-ΙΝΤ

Σχολιάστε