Αριθμός Πρακτικού 13, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 18ης Μαΐου 2015, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6Κ6Ι7ΛΗ-ΒΑΘ

Σχολιάστε