Αριθμός Πρακτικού 11, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Μαΐου 2015, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

7ΟΘ27ΛΗ-1Ψ1

Σχολιάστε