Αριθμός Πρακτικού 10, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Απριλίου 2014, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΙΗ27ΛΗ-ΒΦΨ-signed