Αριθμός Πρακτικού 10, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 9ης Σεπτεμβρίου 2021 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

10ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2021