ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της υπ’ αριθµ. ΣΟΧ1Α / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ της Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

 Η περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της υπ’ αριθµ. ΣΟΧ1Α / 2015 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Πληροφορίες: κ. Ε.Γούναρη

Σχετικό link:

https://pste.gov.gr/index.php/component/content/article?id=4687

τηλ:2221353740 FAX: (22210) 36075

e-mail: evaggelia.gounari@naevias.gr

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Πίνακα Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων κατηγορίας ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Πίνακα Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα των Προσληπτέων. 

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα των Απορριπτέων.

Σχολιάστε