Αποστολή Έκτακτου Δελτίου επιδείνωσης από το Σάββατο 24/4/2021- Δελτίο Τύπου – Λήψη μέτρων

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 2342021-1

ΈΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24-04-2021