Αποσπάσματα αποφάσεων της 1ης τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2020 (Αποφάσεις από 1 έως και 21 )

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1_2020 Ψ3ΤΤ7ΛΗ-ΝΣΜ
ΑΠΟΦΑΣΗ 2_2020 ΩΑΙΠ7ΛΗ-ΛΩΘ
ΑΠΟΦΑΣΗ 3_2020 ΨΗΟΨ7ΛΗ-4ΗΩ
ΑΠΟΦΑΣΗ 4_2020 621Δ7ΛΗ-Ο5Ρ
ΑΠΟΦΑΣΗ 5_2020 Ψ4ΤΜ7ΛΗ-ΨΙΛ
ΑΠΟΦΑΣΗ 5ΟΕ_2020 Ψ4ΤΜ7ΛΗ-ΨΙΛ
ΑΠΟΦΑΣΗ 6_2020 ΨΤΝ37ΛΗ-ΦΙΜ
ΑΠΟΦΑΣΗ 7_2020 6ΠΣΛ7ΛΗ-ΦΤΤ
ΑΠΟΦΑΣΗ 8_2020 Ω7ΥΝ7ΛΗ-ΕΣΘ
ΑΠΟΦΑΣΗ 9_2020 ΨΜΥΗ7ΛΗ-ΒΡ1
ΑΠΟΦΑΣΗ 10_2020 6ΦΘΓ7ΛΗ-ΕΛ6
ΑΠΟΦΑΣΗ 11_2020 ΨΖΒΩ7ΛΗ-07Β
ΑΠΟΦΑΣΗ 12_2020 Ψ4ΘΣ7ΛΗ-Φ2Α
ΑΠΟΦΑΣΗ 13_2020 ΨΔ2Θ7ΛΗ-ΦΙ7
ΑΠΟΦΑΣΗ 14_2020 ΩΣΓΠ7ΛΗ-1ΝΓ
ΑΠΟΦΑΣΗ 15_2020 ΩΓ657ΛΗ-ΧΩΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ 16_2020 ΨΛΨΚ7ΛΗ-ΣΨΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ 17_2020 ΨΛΗΥ7ΛΗ-2ΘΒ
ΑΠΟΦΑΣΗ 18_2020 Ε767ΛΗ-ΘΛ8
ΑΠΟΦΑΣΗ 19_2020 Ω59Μ7ΛΗ-ΗΜ0
ΑΠΟΦΑΣΗ 20_2020 6Φ1Ο7ΛΗ-ΨΣΞ
ΑΠΟΦΑΣΗ 21_2020 ΨΧ2Κ7ΛΗ-Η5Ρ

 

 

Σχολιάστε