Αποσπάσματα αποφάσεων της 1ης τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2020 (Αποφάσεις από 22 έως και 41)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 22_2020 6Ο827ΛΗ-ΥΝΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ 23_2020 9ΠΦΗ7ΛΗ-1ΓΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ 24_2020 Ω7Υ47ΛΗ-75Φ
ΑΠΟΦΑΣΗ 25_2020 ΩΙ167ΛΗ-ΛΔΧ
ΑΠΟΦΑΣΗ 26_2020 ΩΧΜ47ΛΗ-ΥΘ7
ΑΠΟΦΑΣΗ 27_2020 Ω87Κ7ΛΗ-ΣΝΒ-1
ΑΠΟΦΑΣΗ 28_2020 ΨΦΤΑ7ΛΗ-ΠΑΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ 29_2020 6ΨΑΧ7ΛΗ-Τ6Υ
ΑΠΟΦΑΣΗ 30_2020 Ω7387ΛΗ-ΚΩΦ
ΑΠΟΦΑΣΗ 31ΟΕ_2020 ΨΜΩ67ΛΗ-5Θ5
ΑΠΟΦΑΣΗ 32_2020 ΩΦΘΥ7ΛΗ-6ΣΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ 33_2020 ΩΚ6Φ7ΛΗ-ΥΥ1
ΑΠΟΦΑΣΗ 34_2020 637Δ7ΛΗ-ΡΧΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 35_2020 9ΨΟΘ7ΛΗ-ΠΔΜ
ΑΠΟΦΑΣΗ 36_2020 6ΘΓΨ7ΛΗ-ΣΜΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ 37_2020 Ψ3ΑΘ7ΛΗ-ΨΕ5
ΑΠΟΦΑΣΗ 38_2020 ΩΔ4Δ7ΛΗ-ΞΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 39_2020 ΩΒ3Ρ7ΛΗ-ΞΜ0
ΑΠΟΦΑΣΗ 41_2020 ΩΜ077ΛΗ-Ν1Υ

Σχολιάστε