Απόσπασμα απο το Πρακτικό της 10ης συνεδρίασης (Τακτική) της 26ης Νοεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας( Αρ.Απόφασης 284/ 2019 σε Ορθή Επανάληψη)

ΑΠΟΦΑΣΗ 284ΟΕ_2019 ΨΕΕΘ7ΛΗ-ΣΦΟ

Σχολιάστε