Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης (τακτική) της 26ης Νοεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας ( συνέχεια :Αρ.Αποφ. 308/2019 έως 316/2019, 318/2019 έως 328/2019, 330/2019, 331/2019, 333/2019 έως 335/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 308_2019 9ΖΜ27ΛΗ-5Ν9
ΑΠΟΦΑΣΗ 309_2019 6ΞΔΖ7ΛΗ-ΘΧΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 310_2019 66ΞΑ7ΛΗ-ΒΒΔ
ΑΠΟΦΑΣΗ 311_2019 ΨΦΞΠ7ΛΗ-Ψ3Φ
ΑΠΟΦΑΣΗ 312_2019 ΩΨΡ97ΛΗ-ΖΑΡ
ΑΠΟΦΑΣΗ 313_2019 ΩΥΧΖ7ΛΗ-Σ89
ΑΠΟΦΑΣΗ 314_2019 ΩΞΘ17ΛΗ-ΡΕΠ
ΑΠΟΦΑΣΗ 315_2019 909Μ7ΛΗ-ΗΛΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 316_2019 Ω2Π57ΛΗ-8Ω5
ΑΠΟΦΑΣΗ 318_2019 ΩΡΝ67ΛΗ-ΠΟ7
ΑΠΟΦΑΣΗ 319_2019 ΡΠΟΣ7ΛΗ-ΝΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ 320_2019 ΡΛΤ97ΛΗ-6ΙΦ
ΑΠΟΦΑΣΗ 321_2019 ΩΧ997ΛΗ-ΡΞ1
ΑΠΟΦΑΣΗ 322_2019 9ΥΝΦ7ΛΗ-473
ΑΠΟΦΑΣΗ 323_2019 ΩΙ1Υ7ΛΗ-Ω2Ζ
ΑΠΟΦΑΣΗ 324_2019 ΨΔΥΝ7ΛΗ-Π8Ω
ΑΠΟΦΑΣΗ 325_2019 ΡΞ1Ν7ΛΗ-03Υ
ΑΠΟΦΑΣΗ 326_2019 78Η07ΛΗ-8ΦΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 327_2019 Ω7Ω07ΛΗ-ΚΦΡ
ΑΠΟΦΑΣΗ 328_2019 ΩΖΙΡ7ΛΗ-Η1Η
ΑΠΟΦΑΣΗ 330_2019 ΩΧΓΘ7ΛΗ-3ΟΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 331_2019 Ω6ΨΓ7ΛΗ-327
ΑΠΟΦΑΣΗ 333_2019 Ω5ΚΕ7ΛΗ-ΦΕ4
ΑΠΟΦΑΣΗ 334_2019 Ψ6Ι87ΛΗ-Α8Ψ
ΑΠΟΦΑΣΗ 335_2019 9ΥΡΧ7ΛΗ-0ΓΗ

 

 

Σχολιάστε